Kolibacilóza. Infekční onemocnění králíků způsobené různými enterotoxickými kmeny Escherichia coli.                Do chovu se onemocnění zavleče latentně infikovanými králíky, hlavně chovnými zvířaty, u kterých se nepozorují příznaky onemocnění. Taková zvířata jsou trvalými nosiči a vylučovateli mikroba. Infikované samice pak mikroba přenášejí na svá mláďata. Dokud mláďata sají mateřské mléko, jsou chráněna kolostrálními, mléčnými protilátkami a kolibacilóza se u nich nepozoruje. Po odstavu mladých králíků protilátky z jejich trávícího ústrojí rychle mizí a nastává množení patogenních Escherichia coli. Podle intenzity nákazy se nejdříve za 5-6 dnů po odstavu objeví příznaky onemocnění ( skleslost, nechuť, silný vodnatý průjem, nadmutí s následným úhynem. I při různých postupů se však často nedaří tlumit poodstavovou kolibacilózu. Pak je nutná likvidace celého chovu, důkladná dezinfekce a nákup nových zvířat.