ASANAČNÍ OPATŘENÍ

Je to soubor opatření v chovech králíků a blízkém okolí, který umožňuje udržet hygienu chovu na potřebné úrovni. Zahrnuje úklidové práce, dezinfekci, odstraňování uhynulých zvířat. Je třeba si uvědomit, že čím je koncentrace chovaných králíků větší, tím větší je i nebezpečí zhoršení jejich zdravotního stavu. Rizikové jsou především chovy s větší obměnou zvířat.                                                                                                                                                                                         Dezinfekce.  Je to postup, jehož cílem je zneškodnit choroboplodné mikroorganizmy v místech, se kterými přicházejí zvířata do styku ( kotce, krmítka, napáječky,přepravky, hnízda. ) Zrojem zárodků nemocí nemusí být pouze nemocná zvířata, ale i tzv. bacilonosiči, tj. zvířata, která zjevně nejsou nemocná, ale přesto zárodky přenášejí. Stanovit účinný dezinfekční program v chovu, zvláště v chovech s vyšší koncentrací zvířat, není jednoduché. Postup dezinfekce zahajuje důkladná mechanická očista. Je základním předpokladem pro účinost dalších postupů. Např. plodných organizmů, navíc je i chrání proti dezinfekčním postupům. Ty mohou být fizikální, např. použití horkých roztoků, ožehnutí letlampou, které je velmi účinné především na spory plísní a bacilů, ale také na odolné formy parazitů. Chemická dezinfekce dnes využívá celou řadu velmi účinných preparátů, některé znich se mohou používat i za přítomnosti zvířat. Mezi chemické přípravky patří např. louhy, kyseliny chlorové vápno, chloramin, farmosept, ajatin, septonex, jodonal aj. Aplikujeme je vždy podle návodu výrobce. Ochránná dezinfekce by se měla provádět alespoň dvakrát ročně, nejlépe na jaře a na podzim.                                                            Odstraňování uhynulích zvířat. Uhynulá zvířata a nesprávně zlikvidováná mohou být zdrojem nákaz v chovu. Nejvhodnějším způsobem likvidace je pálení. V některých případech je možné uhynulé zvíře zakopat na bezpečném místě do hloubky minimálně 50 cm.