Vakcinace. Je určena především pro mladé králíky. Doba vakcinace se různí podle druhu a způsobu aplikace vakcíny ( podkožní, nitrokožní ) ale i podle výrobce. Nejčastěji se doporučuje vakcinace v desátém týdnu věku králíků. Po vakcinaci nastupuje tvorba protilátek pátý den a chráněnost nastupuje 14-21 dnů po vakcinaci. Doba chráněnosti se uvádí šest, někdy i deset měsíců.    Je nutné dodržovat postupy uváděné výrobcem a vycházet z údajů o účinosti vakcíny.                                                                                                                                               Při vakcinaci i při prevenci moru králíků je nutné respektovat i to, že až 20% králíků má přirozenou odolnost proti moru. Podle výše titru protilátek v krvi matky přetrvávají mateřské protilátky u mláďat do 5-11.týdne věku, a proto po vakcinaci mladých králíků může jejich přítomnost negativně ovlivňovat tvorbu aktivních protilátek. U králíčat do 4 týdnů věku existuje odolnost proti vzniku klinického onemocnění morem i bez mateřských protilátek. Tato mláďata se však mohou virem infikovat a potom ho vylučují a přenáší na dospělé králíky. Nemocní králíci se neléčí. Při nákaze se volí radikální řešení.