ŽIVINY A ENERGIE

Králík je z hlediska fyziologie trávení na rozhraní mezi zvířaty s jednokomorovým a vícekomorovým žaludkem, protože králíci mají jednokomorový žaludek a objemné slepé střevo s dobře vyvinutou bakteriální fermentací. Trávením se v některých ohledech odlišují od jiných býložravců. Požírání měkkých nočních výkalů je přirozený jev, který umožňuje lepší využívání vláknitého podílu krmiva, zvyšuje nutriční hodnotu dávky ( vitamíny, produkty  mikrobiálního štěpení polysacharidů, bílkovin ) a pomáhají lepšímu trávení. Rozlišujeme potřebu živin pro zachování života - záchovná potřeba a potřebu pro produkci - produkční potřeba. I bez tvorby tělesné hmoty nebo mléka potřebuje organismus nezbytné živiny pro zachování životních funkcí ( činnost srdce, plic, ledvin, pohyb svalstva ), udržení stálé tělesné teploty, hustoty srsti, tvorbu hormonů, trávicích šťáv a krve. Má-li zvíře nedostatečný přísun živin na zabezpečení základních životních funkcí, zabezpečí si je na úkor vlastního těla. Nejprve využije tělesné rezervy glykogenu ( zásobní škrob v játrech a svalech ), potom odbourává tuk a jako poslední použije tělesnou bílkovinu, jejíž největší zásobu představuje kosterní svalstvo. Za normálních okolností je kromě živin potřebných na zachování života nutné zabezpečit i živiny na produkci masa, mléka a srsti. ( N-látky, Vláknina, Tuk, Vápník, Fosfor, Hořčík, Draslík, Sodík, Síra).