Pro bezchybné trávení u králíků má význam nejen obsah vlákniny ( 14-17%), ale v rámci tohoto množství i určitý podíl ligninu.Ten je sám o sobě pro králíka nestravitelný, ale výrazně napomáhá trávení ostatních složek krmiva. Ke značnému úhynu králíčat po odstavu dochází v důsledku vysokého obsahu škrobu v KKS. Králíci asi do 60 dnů věku mají nízkou produkci enzymů, které pomáhají trávit škrob. Nestrávený škrob přechází do zadních částí trávicího ústrojí, kde se stává živnou půdou pro bakterie způsobující průjmová onemocnění. Králíci jsou značně citliví na přítomnost mykotoxinů v krmivu ( prudce jedovaté produkty plísní ). Při krmení takto kontaminovaného krmiva dochází k poruchám trávení, snížení plodnosti, užitkovosti a zvýšeným úhynům. Zdrojem mykotoxinů je obilí sklízené při zvýšené vlhkosti, nevhodné uskladnění. Výrobci KKS by měli výrazně zvýšit vstupní kontrolu nakupovaných surovin. Jedním ze základních požadavků, který někteří výrobci čas od času nedodržují, je, aby jednotlivé partie téhož krmiva byly po stránce složení a obsahu živin naprosto vyrovnané. Zkušený chovatel vždy přechází na podávání krmiva z nové dodávky postupně. Velký problém je prašnost  KKS. I přes nepřiměřené ceny je KKS nekvalitní od mnoha výrobců. Proto je třeba si najít kvalitního výrobce a sledovat složení KKS.