Zajímavosti

Králík má dvě pachové žlázy, jedna je pod bradou, druhá u řitního otvoru. Ke komunikaci používají králíci pachové stopy vzniklé otíráním brady a značkování bobky a močí. Zvukovou komunikaci používají málo. Pronikavé pištění je projevem strachu a králík jej vydává  k zahnání nepřítele a při bolesti při špatné manipulaci. Králík je zvědavé zvíře a hodně času věnuje poznávání okolí. Socíální chování ve skupině vede často k vytvoření linerární hierarchie skupiny a to i za pomocí intenzivních soubojů, které mohou končit vážným zraněním, zejména u samců. Po ustavení pořadí ve skupině, souboje ustávají. Dominantním zvířetem může být samec nebo samice. Podřízenost vyjadřuje králík olizováním ucha či hlavy dominantního jedince. Samice chované ve skupině tráví více než 70 % času ležením, oproti jiné samici a komfortní chování projevuje formou péče o srst. To ukazuje, jak je důležité nedržet králíky o samotě. Zájem králíka o okolí prozrazuje též postavení uší. Uši postavené dopředu znamená, že králík má zájem o okolí. Uši položené dozadu, tzn., že králík je bez zájmu, apatický. Jedno ucho postavené dopředu, druhé dozadu, tzn., že je králík nerozhodný. Fyzický kontakt s druhým jedincem znamená buď výzvu ke komfortnímu chování nebo k agresi. Rozběhnutí s výskoky a otočkami je výrazem radosti z volnosti a pohybu. Dupání je výstrahou. Umístění zvířat jednotlivě do kotce v prostředí chudém na jakékoli objekty, vede ke streotypním kývavým pohybům, ke kousání a hryzání do stěn kotců. V chování se projevuje nuda, králíci leží bez pohybu s pohledem do jedné strany kotce, hrají si s napájecí lahví, ze které za noc vypustí vodu, pokoušejí se o hrabání v rohu kotce atd. Toto sterotypní chování může zabírat až 25 % času. Neprojevuje se však u zvířat ve skupině nebo jen v omezeném rozsahu, který je přiměřený k prozkoumávání prostředí. 

     Z tohoto přehledu životních projevů králíka vyplývá, že zajištění kvality  králíka je dáno: kvalitou ustájení:velikost plochy, mikroklima, technologický systém. Zajištění fyziologických potřeb: dostatečné krmení a napájení, zoohygiena. Zajištění behavyorálních potřeb: sociální kontakt, obohacené prostředí.

     Dodatek

Zejména v zájmovém chovu /domácí mazlíček/ je vhodné chovat alespoň 2 králíky, nejlépe 2 samice ze stejného vrhu. Dobrým společníkem pro králíka může být i morče. Jsou možné i přátelské vztahy mezi králíkem a psem či kočkou, ale je nutné pamatovat na fakt, že jde o přirozené nepřátele králíka a takovéto společenství bude vyžadovat jistý dohled. Pokud není možné králíky držet ve skupinách, je třeba jim umožnit alespoň vizuální kontakt. Objektově chudé prostředí klecí se někdy obohacují komerčně vyrobenými předměty /hračkami/. Ty však zvířata poměrně brzo omrzí, protože poznají, že pro ně nejsou užitečné.

Domácí míry léků používaných do krmiv pro králíky.                                                                                                                                                                                        - na špičku nože 0,5 - 1g.  kávová lžička rovná 2 - 4g.   kávová lžička vrchovatá 6 - 10g.   polévková lžíce rovná 6 - 10g.   polévková lžíce vrchovatá 20 - 30g.

 

                                                                                                                                                       Tekutiny.  kávová lžička 5 ml.   polévková lžíce 15 ml.                                                                                                  Kapky.    20 - 25 kapek  je asi 1 ml - 1g.

Fotogalerie: Zajímavosti