REKAPITULACE. Králíci patří mezi náročná zvířata na prostředí. To by proto mělo co nejvíce odpovídat jejich požadavkům na prostředí, neboť prostředí patří mezi důležité faktory ovlivňující úspěšnost chovu. Prostředí, ve kterém králík žije, musí být suché, má zmírňovat vliv venkovních klimatických podmínek, má být dobře větratelné, ale bez průvanu a zvýšené koncentrace čpavku. Má mít dostatek přirozeného světla. Největší péči vyžadují králice v době březosti, porodu a prvních dnech kojení mláďat. V té době je nutné samicím a mláďatům vytvořit intimní prostředí. Králíci jsou plachá zvířata, proto je třeba v jejich okolí udržovat klid a zamezit pohyb cizích osob. Je třeba počítat s tím, že králík má tendenci vše okusovat, musí mít volný přístup k vodě a krmivu. Kotce musí být dobře dezinfikovatelné. Nové králíky je třeba ustájit odděleně v karanténě. Králíci nesnáší vlhko, nedokonalou výměnu vzduchu, hluk, průvan a prašné prostředí. Je nutné je chránit před deštěm, větrem, sněhem a před přímým sluncem. Zimu králík snáší velice dobře. Přeji všem začínajícím chovatelům králíků, ale i všem chovatelům, mnoho ůspěchů a zdaru.Snad mé stránky pomohly při rozhodování, zda začít s chovem králíků či nikoliv. Rád odpovím na případné dotazy začátečníkům a poradím s chovem králíků.