Pasteurelóza

                                                     Je to nakažlivé onemocnění způsobené bakterií Pasteurella multocida. Původce se vyskytuje ve dvou typech. Typ A způsobuje záněty plic a celkovou otravu. Typ D bývá izolován z onemocnění horních cest dýchacích a z oka. Do chovu se dostane s nakoupenými  králíky. Onemocnění může v chovu,kde se nákaza udržuje v skryté formě,propuknout i vlivem stesových faktorů. Přenáší se v chovu vzuchem od  infikovaných  králíků. Onemocnění má krátkou inkubační dobu,1-2 dny. Příznaky jsou, křeče, vysoké teploty, zrychlený dech, výtok z nosu a očí, apatie a hubnutí. Prevence. Karanténa nakoupených králíků, hygiena chovu a správná výživa.