Mor králíků

Mor králíků je vysoce nakažlivé onemocnění, způsobené kalici virem. Ztráty úhynem dosahují 50 - 100 %. Upozorňuji, že onemocnění není přenosné na člověka. V chovu se šíří přímým stykem nemocných a zdravých králíků, ale také krmivem, vodou, stelivem, různými pomůckami, rukama i oděvem lidí. Virus se může šířit také močí,  ale také trusem zvířat, která onemocnění překonala. Na šíření moru na delší vzdálenosti mají vliv nekontrolovatelné přesuny zvířat a masné produkty z nich.Můžou se šířit i hmyzem, zemními savci a vzduchem. Králičí mor má inkubační dobu 1 - 2 dny. U králíků pozorujeme nechutenství, apatii, celkovou skleslost, nervové příznaky /křeče/ a někdy krvavá pěna z nosních otvorů. Při parakutním průběhu dochází k úhynu do 24 hodin. Základem ochrany zdravého chovu je vakcinace. Je určena především k ochraně mladých králíků. Nejčastěji se doporučuje vakcinace v 10. týdnu věku. V nepříznivých nákazových podmínkách od 6. týdne věku. Po vakcinaci nastupuje tvorba protilátek 5. den a ochrana vzniká 14. - 21. den po vakcinaci. Doba chráněnosti se uvádí 6, někdy i 9 měsíců. U králíčat do 4týdnů věku existuje odolnost proti vzniku onemocnění morem i bez mateřských protilátek. Tato mláďata se však mohou virem infikovat a potom ho vylučují a přenášejí na dospělé králíky. Nemocní králící se neléčí, při tlumení nákazy se volí radikální postup.