Krmiva vhodná pro králíky

     Objemná krmiva

Objemným krmivem je především zelená píce. V travních porostech mají být zastoupeny ze 75 % trávy, z 20 % jeteloviny a 5 % byliny. Tráva nesmí obsahovat jedovaté rostliny a nesmí pocházet z míst, kde se provádí chemická ochrana rostlin. Nesmí být mokrá, zapařená a podehnilá. Králíci neradi přijímají píci z přehnojených pozemků. Mladé jeteloviny mohou nadýmat, proto napřed dáváme seno, popř. slámu.

     Okopaniny

Z okopanin jsou vhodné: krmná mrkev, karotka, krmná řepa, cukrovka, brukev gigant, topinambury, brambory. Největší krmnou hodnotu má krmná mrkev a karotka. Může se předkládat všem věkovým kategoriím. Krmná řepa a cukrovka se může předkládat v kusech, můžeme ji i krouhat a zařazovat do míchanic. Cukrovka je vhodná především pro výkrm. Brukev gigant podáváme v míchanicích, pozor v zimě na namrznutí. Brambory podáváme vařené pro králíky určené na výkrm. Topinambury může zkrmovat stonek s listy, i hlízy. Veškeré okopaniny nesmějí zmrznout.

     Suchá objemná krmiva jsou:

seno luční, vojtěškové, jetelové a sláma.

     Jadrná krmiva

Z obilovin je vhodný oves, ječmen, pšenice, kukuřice, z luštěnin hrách, bob, soja, z olejnin lněné semínko a slunečnice. Do této skupiny patří i krmné směsi a to krmné směsi kompletní /KKS/ a doplňkové krmné směsi. Ječmen můžeme zkrmovat všem věkovým kategoriím. Menší množství ho dáváme jalovým samicím, aby nedošlo k tučnění. Oves je vhodný především pro chovná zvířata. Nejlepší je nahosemenný. Pšenice by měla činit maximálně 20 % z celkového množství zrnin, může nadýmat. Kukuřice je vhodná pro výkrm králíků, žito se nezkrmuje. Olejniny příznivě ovlivňůjí kvalitu srsti. Především její lesk. Jako vitaminový doplněk slouží i tzv. ohryz. Větvičky ovocných stromů /jabloň, hrušeň / nebo jehličnatých /jedle, smrk/, jsou bohaté na vitamíny a minerální látky. Na 1 kg živé hmotnosti králíka lze zkrmovat 0, 5 - 1 g sušené moučky z jehličí. 

     Míchanice

Připravují se mícháním objemných a šrotovaných jadrných krmiv, např. odrol ze sena + řepa krmná + šrot, vařené brambory + šrot, brukev gigant + šrot, krmná mrkev + šrot.