Krmení králíků

     Velmi důležitá je voda, a to vzhledem k rychlému růstu králíků a intenzivní látkové přeměně. Nedostatek vody ovlivňuje zdravotní stav. U kojících samic vede ke kanibalismu. Při nedostatku vody dochází ke snížení stravitelnosti a příjmu krvmiva, ke snížení přírůstku živé hmostnosti. Mladý organismus potřebuje nepoměrně větší množství vody, než králík starší. Spotřeba vody je daleko větší u králíků krmených kompletní granulovou směsí, než při tradičním krmení. Králík by měl vždy mít možnost se napít čerstvé vody. Nepravidelné napájení nebo napájení v příliš dlouhých intervalech vede k vyššímu přijímání vody, což způsobuje nadměrné zatížení ledvin a krevního oběhu. Větší část vody králíci přijímají večer. Spotřeba vody je dvakrát větší, než  spotřeba sušiny. Voda musí být čistá, nezávadná a ne příliš studená. Nejvhodnější jsou kapátkové napáječky. Mně osobně se v praxi osvědčilo jednou za 3 měsíce  přidat do vody jednu polévkovou lžíci octa na 0,5 l vody a to králíkům podávat po dobu 5ti dnů. Po dobu dalších 5ti dnů vynechat ocet a předkládat pouze čistou vodu. Po dobu dalších 5ti dnů opět podávat octovou vodu. Další octovou kůru zopakujeme po roce. Tato octová kůra se používá jako prevence proti koxidioze. Při intenzivním výkrmu králíků se projevuje nejčastěji nedostatek vitamínu A, D a E. Osvědčený je např. Konvit, obohacuje krmnou dávku o vitamíny, podává se nejlépe v míchanicích. Plastin a vitaplastin /minerální látky podat v míchanici/. Supervit S vodorozpustný multivitamin, tekuté přípravky B komplexu, vitamínu E, vitamínu A + D2 určené k podávání v nápoji. Roboran se podává v míchanici či nápoji. 

     Příklad krmné dávky na kus a den pro samce a  samice v období klidu:

seno luční 100 g

pařené brambory 100 g

mrkev 300 g

krmná sůl 2 g

Samcům se jeden měsíc před zahájením plemenitby přidává 50 g ovsa a sníží se podíl šťavnatých krmiv. Králicím zařadíme do krmné dávky otruby a naklíčený oves. 

     Krmení samců a samic v období připouštění

Množství a kvalitu semene u samců ovlivňuje kvalita krmiv. /obsah N látek, vitamínu A, E a skupiny B a také minerálních látek/. Na obohacení dávky N látkami a minerálními látkami je potřeba přikrmovat ovsem, popřípadě krmnou směsí pro chovná zvířata.

     Krmení březích samic

Nedostatek živin v dávce zpomaluje normální vývoj plodů. Z jadrných krmiv se zařazují do směsi oves, popřípadě krmná směs pro chovná zví¨řata, Ze šťavnatých krmiv mrkev. Při zkrmování zeleného krmiva se přidává malé množství sena. Dávka objemného krmiva se pět dnů před porodem snižuje, ale zvyšuje se dávka jadrných směsí.

     Krmení kojících samic

Do krmné dávky zařazujeme koncentrovaná jadrná a objemová krmiva. Během léta luskovino obilnou směs, během zimy seno dobré kvality. Množství jadrných krmiv se zvyšuje až na 60 - 70 % z výživné hodnoty dávky. Nutná je i krmná sůl. Při intenzivním využívání samic se může projevit i pokles tělesné hmotnosti. Ve výživě samic je důležitá vláknina, která je obsažená v objemných krmivech a otrubách a 40 - 50 % v zrninách. Při výživě samic v malých chovech se často podává kompletní krmné směsi, které zabezpečují kromě základních živin i potřebu minerálních látek a vitamínů. Krmivo musí mít samice neustále k dispozici, protože slouží i pro návyk mláďat na pevné krmivo po odstavu. 

     Krmení mladých králíků od odstavu až do 3 - 4 měsíce věku

Nejkritičtější období je po odstavu mláďat od samic. V tomto období není trávicí ústrojí mláďat ještě dostatečně vyvinuto a přizpůsobeno k trávení velkého množství krmiva. Proto krmíme dobře stravitelná a lehce využitelná krmiva. Kvalitní seno, oves, vařené brambory, mrkev a další okopaniny. Jadrná krmiva /oves, ječmen/ je třeba zkrmovat šrotovaná nebo mačkaná. Mladá králíčata nejvíc rostou a nejlépe zhodnocují krmivo do 3 - 4 měsíců věku. Ve věku 90 - 120 dnů se králíci přeřazují na dávky chovných zvířat. Pro králíky určené k výkrmu je nejvhodnější variantou neomezené /ad libitum/ krmení výkrmnou granulovou směsí.