Ustájení

     Systémy ustájení:

Po technické stránce musí především splňovat požadavky králíků, vyhovující by měla být i pro chovatele. Je nutné počítat i s uskladněním krmiva. 

     Kotcový systém:

Lze ho řešit venkovní králíkárnou s různým počtem pater kotců nebo králičincem tzv. umístění kotců v krytém prostoru. Zařízení pro králíky je ekonomicky nákladné, ale investice je dlouhodobá. Proto je vhodné před takovouto stavbou navštívit zkušeného chovatele a poradit se s ním o svém záměru. 

     Venkovní králíkárny:

Pro stavbu králíkárny je potřeba vybrat místo tak, aby byli králíci chráněny před extrémy počasí. Osvědčilo se králíkárnu situovat na východ, případně na JV, jelikož taková orientace vytváří optimální světelné i tepelné podmínky. Nedochází k extrémním výkyvům teplot. Čelní stranu v žádném případě neorientujeme ve směru nejčastějších větrů a dešťů, tzn. k jihu či JZ. Výhoda venkovního chovu je menší potřeba místa a celoroční vliv počasí přispívá k otužilosti a lepšímu zdravotnímu stavu králíků. Hlavní nevýhoda je nemožná nebo obtížná zimní plemenitba, také vznikají problémy s napájením a zkrmováním okopanin. 

     Chov v králičinci:

V králičinci do značné míry eliminujeme nebo úplně odstraňujeme nevýhody venkovních králíkáren, vhodným zateplením lze vytvořit podmínky i pro zimní plemenitbu. Nevýhodou bývá zhoršení mikroklimatu. Tento způsob ustájení je pohodlnější na ošetřování králíků. Je ale nutné počítat s vyššími náklady na pořízení králičince. 

Chov ve výběhu. Toto ustájení má nesporné výhody pro chovatele. Sám mám výběhy pro králíky na výkrm. V jednom výběhu mám maximálně 15 králíků. Časově je to nenáročné na krmení,čištění a napájení. Králíci se nenudí a je to pro ně přirozenější. Výběh má asi okolo 7m2. Pro králíky na výkrm je to postačující. Po obvodu mají takové lavičky asi 30cm vysoké a 40cm hluboké, kde si zalezou na odpočinek. Je to taky úkryt před dotěrným jiným králíkem. To se týká hlavně samců. Králíci mají pohyb a maso jinak chutná. Je dobré, aby podlaha byla betonová s podestýlkou. Nejvhodnější je sláma. Po měsíci je výběh prázdný, tak přijde na řadu desinfekce. Prostě vezmu plynovou bombu s hořákem a vše vydensinfikuji plamenem. To je nejúčinnější. Takto mám výběhy připravené na další králíčata. Odstavuji je od samice ve 2 měsicích a ve výběhu pobudou asi 1 a půl měsíce. To dosahují váhy okolo 3 - 3,20 kg. Nad tuto váhu se jen králíci pomalu vykrmují a maso prorůstá sádlem. Větrání mám u stropu. Králík nesnáší průvan, vlhko a prašnost. Větrání musí být neustálé a dostačující. Králíkům zima nevadí. Je velký rozdíl čistit každý týden 20 kotců nebo jednou za tři neděle dva výběhy. Časově se to nedá srovnávat. Pracnost je také daleko menší a všichni jsou spokojeni.