Toxoplazmóza

Původcem je heterogenní kokcidie Toxoplazma gondii, jejímž mezihostitelem jsou všichni obratlovci, konečným hostitelem kočka domácí, respektivě všechny druhy kočkovitých šelem. Králík se nakazí nejčastějí krmivem, případně vodou. Visporulované oocysty mají schopnost přežívat v prostředí plně infekčním déle než rok. U králíků probíhá nákaza bez klinických příznaků. V našich poměrech bylo zaznamenáno vysoké procento výskytu protilátek u králíků v malých chovech krmených zelenou pící ze zahrádky a z malých lokalit, kde se často kočky pohybují. Hlavní význam toxoplazmozy králíků spočívá v tom, že maso a vnitřnosti obsahují toxoplazmové tkáňové cysty. Pokud se tyto tkáně před konzumací dostatečně tepelně neopracují, hrozí nebezpečí přenosu nákazy na člověka. Toxoplazmoza je nebezpečné onemocnění, přenosné na člověka.U člověka může způsobit onemocnění mízních uzlin, potrat, postižení očí a další formy onemocnění. O rozšíření toxoplazmové infekce se lze pouze přesvědčit průkazem specifických protilátek v krevním séru.