Poruchy růstu zubů.

Projevují se jako kapří chrup. Dolní čelist je kratší nebo štičí chrup, horní čelist je kratší. Zuby na sebe nedosedají a dochází k přerůstání. Přerůstání zubů je dědičně fixovaná vada, často v důsledku příbuzenské plemenitby. Králík přijímá málo krmiva a hubne. Odstranění přerostlých zubů nevede ke zlepšení, postižená zvířata je nutné vyřadit z chovu a hledat nositele této dědičné vady.