Neinfekční onemocnění dýchycího ústrojí

Druhá co do častosti asi 30 % jsou neinfekční onemocnění dýchacího ústrojí. Původcem tohoto onemocnění je prašnost prostředí, krmiva a podestýlky, vysoká vlhkost prostředí, zvýšený obsah čpavku, přehřátí nebo podchlazení. Onemocnění se projevuje výtoky z nosních otvorů, frkáním, ztíženým dýcháním. Narušením různých částí dýchacího ústrojí vznikají dispozice k následnému usídlení mikrobních původců a vzniku různých infekčních onemocnění, jako je pasteurelóza a další.

Paréza trávícího ústrojí kojících samic.                                                                                                                          Vyskytuje se nejčastěji u samic mezi prvním a třetím týdnem porodu. Předpoklad onemocnění je porucha výměny látkové u kojících samic, vejký výdej látek mlékem, krmení nevhodným krmivem. Onemocnění začíná náhle, zvíře je apatické, nepřijímá potravu, pozoruje se zvětšený objem břicha, zrychlený dech, ztráta mléčnosti. onemocnění probíhá rychle a prognoza je nepříznivá.Při léčbě se vyprázní žaludek sondou, podávají se mírně projímavé preparáty na trávení.Podstatné je odstranit vlivy způsobující dietní poruchy.