Plodnost králíků

U králic je dána schopnost pravidelně zabřezávat a rodit dostatečný počet potomstva. U samců to je pak produkce spermatu schopného oplození. Plodnost je asi z 20 % ovlivněna dědičností, které chovatel nikterak nemůže ovlivnit. 80 % tvoří faktory vnějšího prostředí nedědičné, které chovatel ovlivnit může. Největší vliv má výživa, tzn. dodávání živin, vitamínů a minerálních látek. Důležité je množství krmiva podávané králíkům. Králíkům škodí krmné dávky příliš velké, ale i nedostatečné. Králíci proto mají dostávat dávku optimální. Pro udržení dobré plodnosti mají velký význam vitamíny. Např. nedostatek vitamínu A u samců snižuje pohlavní pud, u samic pak odumírání a vstřebávání embrií v době ¨březosti. Vrhy jsou nevyrovnané a králíčata nedostatečně vyvinutá. Nedostatek vitamínu E způsobuje poruchy plodnosti i vstřebávání plodů. Největší zdroj vitamínů E je oves, především naklíčený. Pro plodnost je důležitý i vápník a fosfor. Optimální poměr je 2 : 1. Zdrojem důležitých látek pro plodnost je např. vojtěškové seno.Obsahuje rostlinné hormony, které příznivě ovlivňují pohlavní aktivitu. K dalším faktorům patří ustájení, ošetřování, ale i metody plemenitby, stáří zvířat a pořadí vrhů, ranost a roční období.